Dagkirurgi i Norge 2011–2013

Hovedfunnene er oppsummert i faktaarkene under, som også inneholder en kort beskrivelse av tilstand og inngrep. Det gis videre informasjon om befolkningens forbruk av inngrepet i geografiske områder. Med forbruk menes andel av befolkningen som får utført inngrepet. Befolkningens forbruk måles som antall inngrep pr. 100 000 innbyggere. Forskjeller i forbruk mellom de geografiske områdene er kort kommentert. Flere resultater og analyser finnes i rapporten.

Skulderkirurgi (Acromionreseksjon)

Menisk

Hallux valgu og hammertå

Utvalgt handkirurgi

Karpaltunnelsyndrom

Fjerning av mandler

Ventilasjonsrør i trommehinne

Aldersbetinget grå stær

Tunge øyelokk

Lyskebrokk

Åreknuter

Hemoroider