Hjem
  1. SKDE
  2. Flere aktuelle artikler

Arrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemien

18.06.2021 12:03:37

Hvordan har de regionale helseforetakene opprettholdt spesialisthelsetjenestetilbudet på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, nedstengning og gjenåpning?

Arrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemien
Les mer

Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenester

03.01.2021 14:55:14

Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det.

Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenester
Les mer

Ny interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistre

28.10.2020 22:38:30

For å gjøre det enkelt har SKDE samlet relevante resultater fra medisinske kvalitetsregistre på ett sted. På nettsiden kan du velge det sykehuset du er interessert i, få en samlet oversikt og samtidig sammenligne med andre sykehus.

Ny interaktiv nettside med resultater fra medisinske kvalitetsregistre
Les mer

Webinar: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

12.10.2020 07:35:23

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre SKDE har arrangert et webinar i forbindelse med publisering av nye resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. Opptak av webinaret er tilgjengelig her.

Webinar: Presentasjon av nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre
Les mer

Nytt helseatlas viser store forskjeller i rusomsorg og psykisk helsevern

11.06.2020 09:06:41

Hvor i landet du bor avgjør hvilken behandling du får mot ruslidelser og psykiske plager. Et nytt helseatlas viser store forskjeller i behandlingen folk i Norge får mot disse lidelsene.

Nytt helseatlas viser store forskjeller i rusomsorg og psykisk helsevern
Les mer