logo SKDE
Noen få kvinner i et rom

Om SKDE

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) jobber med å synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenesten. Vårt mål er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Senter for klinisk dokumentasjon og evalureing (SKDE)

SKDE er en selvstendig enhet i Helse Nord RHF. Vi skal bidra til bedre og mer likeverdige helsetjenester i Norge, gjennom å øke kunnskapen om behandlingskvalitet og bruk av helsetjenester i spesialisthelsetjenesten. 
 
Vi er et unikt kompetansemiljø som blant annet består av spesialrådgivere, klinikere, analytikere og forskere. Våre ansatte utfører analyser på forskjellige nivåer i spesialisthelsetjenesten, både nasjonalt og tilknyttet Helse Nord RHF. Vi fungerer som rådgivende organ for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Vi lager Helseatlas som gir en oversikt over hvordan bruk av spesialisthelsetjenester varierer geografisk i Norge. Vi har også flere pågående forskningsprosjekter.

​SKDE har 38 ansatte, og vi har kontorer i 3. ​etasje i SIVA-bygget i Forskningsparken i Tromsø. 
Vis kart

SKDE består av en stab og tre seksjoner med litt ulike arbeidsområder:

Seksjonen ble opprettet i 2021 og er et ledd i SKDEs økte satsing på pasientnær helsetjenesteforskning.​

Gjennom analyser bidrar analyseseksjonen med relevant styringsinformasjon om ulike nivåer av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. I tillegg har seksjonen ansvar for nasjonalt helseatlas som gir oversikt over forbruk av ulike helsetjenester i Norge.

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

 
Sist oppdatert 25.06.2024