Hjem

Kvalitet og forbruk i helsetjenesten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenester. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Aktuelt

Frykter betalingsløsning gir mindre bruk av helsedata

19.08.2021

SKDE og flere andre aktører reagerer på Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å ta betalt for tilgang til helsedata.

Frykter betalingsløsning gir mindre bruk av helsedata
Les mer