Hjem

Kvalitet og forbruk i helsetjenesten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenester. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Aktuelt

Eva Stensland blir ny fag- og forskningssjef i SKDE

08.10.2021

Hun tiltrer stillingen 1. desember.

Eva Stensland blir ny fag- og forskningssjef i SKDE
Les mer