Hjem

Kvalitet og forbruk i helsetjenesten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenester. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Aktuelt

Arrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemien

Hvordan har de regionale helseforetakene opprettholdt spesialisthelsetjenestetilbudet på tross av utfordringene knyttet til behandling av covid-19-pasienter, nedstengning og gjenåpning?

Arrangerer webinar om erfaringer fra koronapandemien
Les mer