Hjem

Kvalitet og forbruk i helsetjenesten

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) jobber med å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter i spesialisthelsetjenester. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god kvalitet uansett hvor pasientene bor.

Aktuelt

Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenester

Mandag 18.januar ble Helseatlas for kvalitet i nødvendige helsetjenester lansert under et webinar arrangert av SKDE. Hele webinaret er tilgjengelig som opptak for de som ønsker å se det.

Les mer
Webinar: Helseatlas for kvalitet for nødvendige helsetjenester