logo SKDE
Statistikk og stetoskop

Tall om helsetjenesten

Her finner du resultater fra kvalitetsregistre som måler behandlingskvalitet, og fra helseatlas som måler kvalitet ved å dokumentere variasjon i bruk av helsetjenester.

Sist oppdatert 04.06.2024