logo SKDE

Medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er et kompetansesenter som tilbyr bistand ved opprettelse og drift av medisinske kvalitetsregistre.

En mann som sitter ved et bord med en bærbar datamaskin

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

​Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre er en egen seksjon i SKDE som bidrar til å sikre drift og god utnyttelse av de medisinske kvalitetsregistrene. Servicemiljøet er et operativt kompetansemiljø med hovedsete i SKDE, og med regionale enheter i alle de regionale helseforetakene. De regionale enhetene har særskilt ansvar ovenfor kvalitetsregistre tillagt sitt regionale helseforetak.

Nasjonalt servicemiljø veileder de medisinske kvalitetsregistrene og tilbyr kompetanse innen:

  • Opprettelse og drift
  • Jus og personvern
  • Finansiering
  • IKT
  • Kvalitetsforbedring
  • Statistikk, analyse og rapportering
  • Kommunikasjon

Om nasjonale medisinske kvalitetsregistre

For mer informasjon og resultater fra de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene, besøk gjerne servicemiljøets egen nettside.

Les mer om nasjonale medisinske kvalitetsregistre
Mennesker og diagrammer
Sist oppdatert 02.05.2024